กอ.รมน. จังหวัด สมุทรสาคร

กอ.รมน. จังหวัด สมุทรสาคร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัด สมุทรสาคร
เมื่อ 27 ธ.ค. 65
พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.บุญสืบ สิงหนพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ฯ เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก กลิ่นและฝุ่นควัน ของการประกอบ กิจการของโรงงานอุตสาหกรรม โดย ร่วมกับ หน่วยงานอีกหลายส่วน เข้าตรงสอบตามคำร้องเรียน ในถานประกอบกิจการ 3 ที่ ประกอบด้วย
1.บริษัท vs อุสาหกรรมยางจำกัด (ประกอบกิจการหล่อยาง)
– ผลการตรวจสอบ ขณะเข้าตรวจสอบพบประกอบกิจการตามปกติ พบมีระบบการจัดการที่สมควร ไม่พบฝุ่นควันและกลิ่นเหม็น คณะตรวจกำชับให้ประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
2.บริษัท อาร์ พี อินกอต จำกัด (ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียม)
– ผลการตรวจสอบ ขณะเข้าตรวจสอบ พบประกอบกิจการตามปกติ ไม่ตรวจพบฝุ่นควัน
3.บริษัท อัมพรประเสริฐ อลูมิเนียม อินกอต จำกัด(ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียม)
– ผลการตรวจสอบ ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบฝุ่นควัน คณะตรวจสั่งให้บริษัทตรวจวัดค่าอากาศจากปล่อง
กอ.รมน.
กอ.รมน.