เร่งแก้ปัญหาที่ทำกิน-ให้กรมป่าไม้เพิกถอนเขตป่าสงวนป่าพระแท่นดงรัง

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนว่า ขอให้ดำเนินการต่อเนื่องให้ปัญหา กรมป่าไม้ สอบ ได้รับการแก้ไขเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน อีกทั้ง นายกฯ เน้นย้ำถึงการดำเนินงานต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณว่า ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงความคุ้ม