กระทรวงแรงงานก.แรงงาน ลงพื้นที่บริการประชาชนกิจกรรมจิตอาสา 5 จุดทั่วกรุง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานต่างประเทศ  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน ให้บริการกระทรวงแรงงาน ดินแดง