กอ.รมน. จังหวัด สมุทรสาคร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อ 27 ธ.ค. 65 พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.บุญสืบ สิงหนพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ฯ เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก กลิ่นและฝุ่นควัน ของการประกอบ กิจการของโรงงานอุตสาหกรรม โดย ร่วมกับ หน่วยงานอีกหลายส่วน เข้าตรงสอบตามคำร้องเรียน